Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü “ 2020 Yılı Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı” Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor.

27.11.2019


   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca koordine edilen “2020 Yılı DSİ Genel Müdürlüğü Risk  Yönetim Eylem Planı” çalışmalarına 26.11.2019 tarihinde Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi (Yedek) Üyelerinin  katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile başlanmıştır. Toplantı Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak’ın Başkanlığında Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi (Yedek) 20 Üyesinden 17 Üyenin katılımıyla yapılmıştır.Çalışmada  2019 yılı DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı’nda yer alan risklerin değerlendirmesi yapılmıştır.

2020 Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı çalışmalarına, düzenlenecek Genel Müdürlük Risk Ekibi (Asil) Üyeleri ile  devam edilecektir.