Menüler

İÇ KONTROL, KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE SÜREÇ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

04.10.2019


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı” 23-27 Eylül tarihleri arasında Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 121 personelin katılımı ile DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Orhantepe Eğitim Tesislerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya;  DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya YILDIZ, DSİ 14. Bölge Müdürü V.  Dr. Celaleddin Ensar ŞENGÜL, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK, DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan EMİROĞLU, İç Denetçiler Osman HORZUM ve Tolga ÖZENGÜNEŞ ile Birim Risk Yönetim Ekibi Üyeleri iştirak ettiler.

Sayın Genel Müdür Yardımcımız Kaya YILDIZ bir değerlendirme konuşması yaparak,  Çalıştayın önemine vurgu yapmış, Çalıştayın başarılı geçmesi ve faydalı olması temennilerinde bulunmuştur.

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Hakan EMİROĞLU açılış konuşmasında Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı açılış ve genel değerlendirme konuşmasında, çalıştayın Kuruluşumuz için önemine değinmiş ve İç Kontrol Sistemi ile Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme konularında bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiş ve beklentilerini dile getirmiştir. Ayrıca çalıştay anısına bir çınar fidanı dikilmiştir.

Çalıştay kapsamında ilk gün; “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Yazılım Programı Uygulamalı Anlatım, Kurumsal Risk Yönetimi Yazılım  Taslağı Görüş ve Öneriler”, “Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Denetim Bulguları”, “İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetleri ve Risk Değerlendirmesi”, “İş Yerinde Kaliteli  İletişim” konularında sunumlar yapılmıştır. Ayrıca; dört adet çalışma grubu oluşturulmuş,  çalıştay süresi boyunca söz konusu çalışma gruplarınca yapılması gerekli çalışmalar uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Diğer günlerde çalışma grupları; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revizyonu,  7 adet temel süreç ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Risklerinin değerlendirilmesi yanı sıra DSİ Stratejik Plan 2019-2023 te yer alan riskleri değerlendirmişlerdir.

  

  

Çalıştayın 4. Günü gruplar tamamlamış olduğu çalışmaları sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşarak, genel kurulda tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmış ve yapılan çalışmalarda uygun görülen değişiklikler yapılmıştır.

     

 Genel değerlendirmenin yapıldığı son gün Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı kapanış konuşmasında, yapılan çalışmaların Kurumumuz için önemine değinmiş, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bu çalışmada emeği geçen tüm katılımcılara katılımları ve katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunmuştur.

  Katılımcılara Katılım Belgeleri takdim edilerek çalışma neticelendirilmiş, bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.