Menüler

DSİ-SP Modelleme Eğitimi 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde DSİ Etlik Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

10.09.2019


 

Genel Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, Birim Performans Programı ve Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını da ihtiva edecek şekilde, hem teorik hem uygulamalı bölümleri olan DSİ-SP Modelleme Eğitimi 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde DSİ Makine, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı - Etlik Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Açılışını Genel Müdür Yardımcımız Sayın Kaya YILDIZ’ın yaptığı eğitim programına, Genel Müdürlük Merkez teşkilatından 46, Taşra teşkilatından ise 30 olmak üzere toplamda 76 personel katılım sağlamıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan programda, sunuş konuşmalarının ardından devam edilen 1.oturumda; önce SGD Başkanlığından Stratejik Yönetim Şube Müdürü Mustafa Kemal TOSUNER, ardından ise İç Denetim Birimi Başkanlığından İç Denetçiler Osman HORZUM, Tolga ÖZENGÜNEŞ ve Altan YILMAZ sunum yapmışlardır.

Programın ikinci ve üçüncü oturumunda katılımcılar; dört gruba ayrılarak, uygulamalı Faaliyet Raporu ve Performans Programı atölye çalışması yapmıştır.

 

            Program, Cuma günü öğleden sonra yapılan Değerlendirme oturumuyla sona ermiştir.