Menüler

DSİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN İÇ DENETİM KAPANIŞ TOPLANTISI

27.05.2019


İç Denetim Birim Başkanlığınca, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında DSİ Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yürütülen İç Denetimin Kapanış Toplantısı 16.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İç Denetim kapanış toplantısı, İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Aslı SARIGÖL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halis BOSTAN, İç Denetçiler Osman HORZUM, Altan YILMAZ ile Tolga ÖZENGÜNEŞ, Daire Başkan Yardımcıları Mustafa PARLAK, Musa Erdem AKKAYA, Abdulgafur ERDOĞDU ve ilgili Şube Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Denetim faaliyetleri, İç Denetçi Osman HORZUM’un gözetim sorumluluğunda, İç Denetçi Altan YILMAZ ile Tolga ÖZENGÜNEŞ tarafından yürütülmüştür.

Kapanış toplantı sunumu değerlendirmesi İç Denetçi Altan YILMAZ tarafından denetim kapsamında örnekleme yöntemine göre seçilen Bölge Müdürlüklerinde yürütülen saha çalışmalarının tamamına yönelik kritik başlıklar halinde sürecin tamamını anlatılan bir çerçevede gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetim neticesinde elde edilen bulgu ve öneriler üzerinde Daire Başkanlığı ile mutabık kalınmıştır. DSİ alacaklarının etkin olarak takip edilmesine yönelik bir eylem planı hazırlanmış ve ALTAY yazılımının da önemi vurgulanmıştır.