Menüler

DSİ İdare Alacakları Takip Yazılımı (ALTAY) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

18.03.2019


DSİ Alacaklarının Takip ve Tahsiline yönelik Teknoloji Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilen ve TÜRKSAT yükleniminde devam eden ALTAY yazılımına ait 10. Aylık Proje İlerleme PYK Toplantısı 18.03.2019 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız yönetim kademesine yönelik bir sunumla değerlendirilmiştir.

Toplantı Daire Başkanımız Sayın Halis BOSTAN başkanlığında gerçekleştirilmiş olup Daire Başkanlığımız yönetim kademesinden başkan yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, personellerimiz, Teknoloji Daire Başkanlığı bilişim personelleri ile TÜRKSAT/Koç Sistem yazılım ekibi katılmışlardır.

Toplantıda yazılım uygulamasında gelirlere ait tarh ve tahakkuk ile tahsilata dair zorunluluk arz eden teknik hususlar değerlendirilmiş,

Test ve pilot uygulamaları sürecinde gelir türlerinden özellikle, İçme Suyu Gelirleri, DSİ’ce İşletilen Sulamalar, Bakım Onarım Alacakları, YAS Alacakları,  HES Alacaklarının önceliklendirilmesine vurgu yapılmıştır. 

ALTAY uygulamasının, diğer Bakanlıklara ait yazılımlar ile kuruluşumuz tarafından kullanılan ve gelirlerle ilişkili olan kurum içi yazılımlar ile entegrasyon hususları görüşülmüş bu konuların ivedilikle sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.

ALTAY yazılımının süresi içerisinde uygulamaya geçirilmesinin önemine vurgu yapılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yazılımın sonuçlandırılmasını titizlikle takip ettiği ifade edilmiştir. Bir sonraki (11. PYK) toplantısının Teknoloji Daire Başkanlığı ve üst yönetime sunum yapılacak şekilde tertiplenmesi kararı ile sonuçlanmıştır.