Menüler

Veri Sözlüklerinin Güncellenmesi Eğitimi

16.01.2019


Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY’ın başkanlığında 03 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet” konulu toplantıda, kamuda veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla öncelikle e-Devlet’te sunulan hizmetlere ait verilere ilişkin olarak, kurumlarda veri varlıklarının tespiti ve veri yapılarının standartlarının belirlenerek kurumsal veri sözlüğü çalışmalarının başlatılması, var olanların ise güncelleştirilmesi talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda, Veri Sözlükleri Güncellenmesi’ne yönelik eğitim 15.01.2019 tarihinde Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Etlik Eğitim Merkezi Tesislerinde Genel Müdürlük merkez birimlerinden Daire Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü ve ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri sözlüklerine yönelik geliştirilen uygulama yazılımı menüleri, verisetlerinin oluşturulması, raporlama ekranlarının tanıtımı katılımcılara uygulamalı olarak yapılmıştır.