Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı Çalışmaları Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi Tarafından Değerlendirildi

04.01.2019


2019 Yılı DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı çalışmaları İlk Oturumu 28.12.2018 ve İkinci Oturumu 04.01.2019 Tarihlerinde Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan toplantılarda ele alındı.

 

Genel Müdür Yardımcımız Kaya YILDIZ  Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi olarak Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları ve dairelerden ilgili personel katıldı. Toplantıda ilk olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak tarafından DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı hakkında genel bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından, DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı’nda yer alan tüm riskler  katılımcılar tarafından istişare (riski ortaya çıkaran sebepler, riskin giderilmesi için öngörülen iyileştirme stratejileri v.b) edilip, görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirilerek, Makam onayına sunulmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı (2019) ‘na son hali verildi.