Menüler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri, (DSİ Alacakları- Muhasebe) 26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi

05.07.2018


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri, (DSİ Alacakları- Muhasebe) 26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Orhantepe AR-GE Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri 26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 150 personelin katılımı ile DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Orhantepe AR-GE Eğitim Tesislerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı açılış ve genel değerlendirme konuşmasında; Seminerin kurumumuz için önemine değinmiş olup çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiş ve beklentilerini dile getirmiştir.

 

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Bölge Müdürü Sedat ÖZPINAR ise Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Beş  gün süren seminer programında ilk gün;

Su Dünyası                                                (Mustafa Kemal TOSUNER)

İstatistik ve DSİ İş Zekası Uygulaması      (Mustafa UMUTLU)

Süreç Yönetimi ve DSİ Süreçleri               (Oğuzhan BAYRAMOĞLU)

2017 Sayıştay Bulguları Analizi                 (Halis BOSTAN + Abdulgafur ERDOĞDU)

Konularında sunumlar yapılmış olup daha sonraki günlerde ise;

Genel DSİ Gelirleri ve ALTAY yazılımı), Alacakların Takibi ve Envanter Çalışmaları, Alacakların Takibinde DSİ 2.(İzmir) Bölge, DSİ 21.(Aydın) Bölge, DSİ 22.(Trabzon) Bölge, DSİ 23.(Kastamonu) Bölge Müdürlükleri örnek Hukuki Uygulamalar, Bütünleşik Muhasebe Sistemine Entegrasyon, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi kapsamında  “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu” ve “Kabahatler Kanunu” uygulamaları hakkında olmak üzere Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’ndan Kemal AKGÜN, Cemil YUMUŞAKKAYA, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" MYS ve Yeni Muhasebe Sistemi Uygulamaları kapsamında Gelirler İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Hilal COŞKUN ÜNAL’ın MYS-1, MYS 2, Yeni Muhasebe-1, Yeni Muhasebe-2, Yeni Muhasebe-3 konulu sunumları ile birlikte tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin ele alınması sağlanmıştır.

Genel Değerlendirmenin yapıldığı son gün Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı Kapanış  konuşmasında, yapılan çalışmaların Kurumumuz için önemine değinmiş, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bu çalışmada emeği geçen tüm katılımcılara katılımları ve  katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunmuştur.

Katılımcılara katılım Belgeleri takdim edilerek çalışma neticelendirilmiş, bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.