Menüler

DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revizyon Kurulu Üyeleri Toplantısı Yapıldı

13.02.2018


2018 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı  (KİKSUEP) 3. revizyon çalışmaları kapsamında, 13.02.2018 tarihinde, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak’ın Başkanlığında  DSİ  KİKSUEP Revizyon Kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Fethiye Eğitim Tesislerinde yapılan ‘ İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı’ nda kararlaştırılan tavsiye kararları ile tüm birimlerin söz konusu eylem planına yönelik durum analizleri ele alınarak,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revize) Taslağı oluşturulmuştur.

Hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revize) Taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu görüş ve önerilerine sunularak son hali verilecek ve Makam Onayına sunulacaktır.