Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı Çalışmaları Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi Tarafından Değerlendirildi.

28.12.2017


2018 Yılı DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı çalışmaları Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ele alındı.

Genel Müdür Yardımcımız Kaya YILDIZ  Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi olarak Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları ve dairelerden ilgili personel katıldı. Toplantıda ilk olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Parlak tarafından DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı hakkında genel bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından, DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı’nda yer alan tüm riskler  katılımcılar tarafından istişare (riski ortaya çıkaran sebepler, riskin giderilmesi için öngörülen iyileştirme stratejileri v.b) edilip, görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirilerek, Makam onayına sunulmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı (2018) ‘na son hali verildi.