Menüler

Jeoteknik ve YAS Dairesi Başkanlığı personeline, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamında Genel Müdürlüğümüzde Yürütülen Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

22.12.2017


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nda yer alan;

Kontrol Faaliyetleri Standartları kapsamı dahilinde KOS 1.1 “İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.” genel şartı için öngörülen Daire Başkanlığımızın sorumlu olduğu  “İç Kontrol Sistemi ve işleyişi hakkında toplantılar ve eğitimler düzenlenecektir.” eylemi gereğince Jeoteknik ve YAS Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda  Sayın Daire Başkanı Kemal KARAKUŞ ve Başkan Yardımcılarının gruplar halinde katımlarıyla tüm daire başkanlığı personeline  İç Kontrol Şube Müdürlüğümüzce  05-12-19 Aralık 2017 tarihlerinde “İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi” sunumu yapılarak İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi hakkında bilgi verilmiş ve Genel Müdürlüğümüzde İç Kontrol kapsamında yürütülen çalışmalar aktarılmıştır.