Menüler

İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın) Fethiye Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

04.10.2017


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı” 25-29 Eylül  2017 tarihleri arasında Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 97 personelin katılımı ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın) Fethiye Eğitim Tesislerinde  başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı açılış ve genel değerlendirme konuşmasında; çalıştayın kurumumuz için önemine değinmiş olup İç Kontrol Sistemi ile Kurumsal Risk Yönetimi konularında bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiş ve beklentilerini dile getirmiştir.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın) Strateji  Şube Müdürü Erdal BALİ ise Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Beş  gün süren seminer programında ilk gün;

  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde İç Kontrol Sistemine Yönelik Çalışmalar(Mustafa POÇAN)
  • Süreç Yönetimi ve DSİ Süreç Rehberi(Abdullah KARAKUŞ)
  • Süreç Denetimi(Altan YILMAZ)
  • DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Fatma SELVİ BAL)
  • DSİ Birim ve Kurumsal Risk Yönetimi ve Genel Müdürlük Risk Eylem Planı (Melek UÇAR)

Konularında sunumlar yapılmış olup Çalışma Gruplarının ve Konuların Belirlenmesi ile Örnek Çalışma yapılmıştır.

Daha sonraki günlerde; DSİ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Süreçler ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Risklerinin değerlendirildiği 5 Adet Çalışma Grubu kendi uhdelerindeki konuları çalışarak başarılı bir şekilde neticelendirmişler ve gruplar tamamlamış olduğu çalışmaları sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşarak, tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin çalışmaya yansıtılması sağlanmıştır.

Genel Değerlendirmenin yapıldığı son gün Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı Kapanış  konuşmasında, yapılan çalışmaların Kurumumuz için önemine değinmiş, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bu çalışmada emeği geçen tüm katılımcılara katılımları ve  katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunmuştur. 

Katılımcılara katılım Belgeleri takdim edilerek çalışma neticelendirilmiş, bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.