Menüler

Daire Başkanlığımızca 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında DSİ 9. (Elazığ) Bölge Müdürlüğünün Hazar Gölü Eğitim Tesislerinde “BYS Veri Girişleri ve Raporlamaları Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

03.10.2017