Menüler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Orhantepe Tesisleri’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

03.11.2016


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı “İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı” 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

“İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı” 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Uğur ŞAHİN, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK ve DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı B. Hakan EMİROĞLU’NUN da teşrifleri ile Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 90 personelin katılımı ile DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK yaptığı açılış konuşmasında; seminerin kurumumuz için önemine değinmiş olup İç Kontrol Sistemi ile Kurumsal Risk Yönetimi konularında bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermiş, emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiş ve beklentilerini dile getirmiştir. DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı B. Hakan EMİROĞLU ise Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Dört gün süren seminer programında; ilk gün:

  •  “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde İç Kontrol Sistemine Yönelik Çalışmalar”( Fatma Yağmur ALBAYRAK)
  • “ İç Kontrol ve İç Denetim” (Paşa BOZKURT)
  • “ DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” ( Fatma SELVİ BAL)
  • “ DSİ Birim ve Kurumsal Risk Yönetimi ve Genel Müdürlük Risk Eylem Planı” (Mustafa POÇAN)
  • “ Kurumsal ve Kişisel İletişimde Riskler” (Ramazan SELCAN)

Konularında sunumlar yapılmış olup Çalışma Gruplarının ve Konuların Belirlenmesi ile Örnek Çalışma yapılmıştır.

 

 

Daha sonraki günlerde; Süreçler ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Risklerinin değerlendirildiği 4 Adet Çalışma Grubu kendi uhdelerindeki konuları çalışarak başarılı bir şekilde neticelendirmişler ve gruplar tamamlamış olduğu çalışmaları sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşarak, tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin çalışmaya yansıtılması sağlanmıştır

Grup çalışma sunumlarının ve genel değerlendirmenin yapıldığı gün Çalıştaya katılan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Uğur ŞAHİN görüş ve önerilerini dile getirmiş program sonunda yaptığı Kapanış konuşmasında söz konusu çalışmaların Kurumumuz için önemine değinerek yapılan çalışmaların başarılı geçtiğini gördüğünü ve bu konuda emeği geçen tüm katılımcılara katkıları dolayısıyla teşekkürlerini sunmuştur

 

Katılımcılara katılım Belgeleri takdim edilerek çalışma neticelendirilmiş, bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.