Menüler

Oracle BI (Business Intelligence) Bilgilendirme Eğitimi 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Etlik Eğitim Merkezi Tesisleri’nde Tamamlanmıştır.

20.09.2016


 

Zamanında ve doğru karar vermek ve verilen kararın etkin biçimde uygulanmasını sağlamak tüm yöneticiler için en önemli yürütme görevlerinden birini teşkil etmekte olup etkin bir karar alt yapısının sağlanması günümüz bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmayı gerektirir.

 

            Bu kapsamda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz ilgili birimleri Veri Envanteri Projesi çalışmaları  eşgüdüm halinde Ağustos 2016 tarihinden itibaren sürdürmektedir.

 

Proje ile Bakanlık-DSİ birim ve üst yöneticilerinin;

  • Kararlarında ihtiyaç duyacağı istatistiki veri ve raporların dinamik olarak üretilmesi,
  • Karar vermede fayda sağlayacak karar destek modellerinin hazırlanması,
  • İstatistik altyapısının oluşturulması

hedeflenmektedir.

 

2015       yılı Ağustos ayı itibariyle start verilen çalışmalar 2016 yılı Haziran ayı itibariyle Genel Müdürlüğümüze verilerin tespiti, verinin tasnifi ve sınıflandırılması, verinin tanımlanması (kimliklendirme) aşamalarını ihtiva eden veri sözlüklerinin çıkarılması ile tamamlanmış olup ilgili çalışmaya ait dokumanlar http://dsipaylasim/dairebsk/SGD/05%20statistik/Forms/AllItems.aspx adresinde yayımlanmaktadır.

Bundan sonraki aşamalarda ise aşağıda detaylarına çalışma programında yer verilen Dinamik Raporların hazırlanması, Metadata portalının oluşturulması çalışmaları yer almaktadır.


 

 Yöneticilerin karar vermelerinde yardımcı olan,  bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri Karar Destek Sistemleri olarak adlandırılmaktadır.

5-9 Eylül 2016 tarihlerinde yapılan Oracle BI Bilgilendirme Eğitimine;  Genel Müdürlüğümüz ilgili Daire Başkanlıklarınca görevlendirilen,  Birim Raporlarını tasarlayacak, Daire Başkanlığı adına sorumlu olan uzman personelin katılımı sağlanmıştır.

Anılan eğitimde istatistik ara yüzlerinin oluşturulması için gerekli alt yapı, tasarım ekranları vb. incelenerek Daire Başkanlıklarınca görevlendirilen personelde, kullanılan bilgi teknolojilerine yönelik farkındalık ve bilgi birikimi oluşmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Eğitim kapsamında

ü  Veri Envanteri Projesi ,

ü  Oracle BI Raporlama Öncesi Tasarım,

ü  Oracle BI (İş Zekası) Arayüz Giriş ,

ü  Oracle BI Menü Tanıtımları,

ü  Oracle BI Rapor Hazırlama ,

ü  Analizlere Filtre ve Grafik Ekleme ,

ü  Rapor Tablo Tasarımları ,

ü  Kumanda Tablosu Hazırlama ,

ü  Raporların Yayımlanması ,

ü  Örnek Uygulama

 

konu başlıklarına yönelik çalışmalar bilgisayarlı sınıfta uygulamalı olarak aktarılmıştır.