Menüler

Resmi İstatistik Kalite Belgesi Kurumumuza Verilmiştir.

04.05.2016
Resmi İstatistik Kalite Belgesi Kurumumuza Verilmiştir.


Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İstatistik Programıyla Resmi İstatistiklerin üretimine,   yayımına ilişkin temel ilkeler ve standartlar belirlenmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İstatistik Programı kapsamda kurumumuz faaliyet alanlarına ilişkin derlenen “Su Potansiyeli İstatistikleri” bilgilerinin kullanılması ile verilerin tutarlı, güvenilir, karşılaştırılabilir ve uyumlu olması, kullanılacak olan kurumsal veri tabanlarının standardizasyonun yapılması, yayımlamada güncelliğin ve zamanlılığın uluslararası standartlara göre oluşturulması sağlanarak; idari kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,  kurumuzca üretilen istatistiklerin gerektiğinde ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında istatistikî veri toplama, üretme, kullanma ve paylaşma bilincinin artırılması  amaçlamaktadır.
Kurumumuzda 2012 yılında Su Potansiyeli İstatistikleri çalışmalarına Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu tarafından başlanılmış olup 2012-2016 2.Dönem Resmi İstatistik Programı kapsamında kalite logosu alınması hedeflenmiştir.

2012-2016 yıllarını kapsayan Resmi İstatistik Programı çerçevesinde “Su Potansiyeli İstatistikleri” Avrupa İstatistik Uygulama İlkeleri çerçevesinde kalite çalışmaları tamamlanarak Türkiye İstatistik Kurumu Kalite kontrol kurulunda değerlendirmesi neticesinde olumlu puan almış ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılan “12. İstatistik Konseyi” toplantısında “Resmi İstatistik Kalite Belgesi”  kurumumuza verilmiştir.

Su Potansiyeli İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu standartlarına uygun olarak kurumumuz resmi internet sitesi http://www.dsi.gov.tr/dsi-resmi-istatistikler başlığı altında yayımlanmaktadır.
2017-2021 3.Dönem Resmi İstatistik Programında kurumuzca yapılacak olan çalışmalar planlanarak belirlenmiş olup Avrupa İstatistik Uygulama İlkeleri çerçevesinde üretilen Su Potansiyeli İstatistikleri’nin ’  kalitesinin devamını hedeflemektedir.