Menüler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri 23-27 Şubat 2016 tarihleri arasında Sandıklı/Afyonkarahisar' da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

23.02.2016
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri 23-27 Şubat 2016 tarihleri arasında Sandıklı/Afyonkarahisar' da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri 23-27 Şubat 2016 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Murat TERCANLIOĞLU ve DSİ 18. Bölge Müdürü Adem ÇOŞKUN’un da teşrifleri ile Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 199 personelin katılımı ile Safran Terman Otelde (Sandıklı/AFYONKARAHİSAR) başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU yaptığı açılış konuşmasında; seminerin kurumumuz için önemini ve beklentilerini dile getirmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Murat TERCANLIOĞLU konuşmasında; seminerin önemini vurgulayarak, bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermiş ve emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiştir. DSİ 18. Bölge Müdürü Adem ÇOŞKUN ise Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.


 

Beş gün süren seminer programında, Stratejik Yönetim (DSİ Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu), Planlama ve Program Faaliyetleri, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi, Bütçe Hazırlık Çalışmaları, Bütçe Uygulama ve Uygulama Sonuçları, İstatistik ve Veri Analizi, Ön Mali Kontrol Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Taşınır Mal Mevzuatı ve Taşınır Konsolide İşlemleri, Gelişim Projeleri/İl Sunumları, Muhasebe Uygulamaları ve Denetim Raporları, BYS Uygulamaları ve Beklentiler, DSİ Gelirleri, DSİ Gelirlerinin Elektronik Ortama Aktarılması konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca Hazine Müsteşarlığı uzmanı Emrah PİLAVOĞLU tarafından Nakit Yönetimi, Kalkınma Bakanlığı uzmanları İsmail YILDIRIM, Feyza ELDENİZ, Musa RAHMANLAR tarafından Kamu Yatırım Süreci ve Projelerin Yatırım Programına Alınma Kriteleri, Sayıştay Başkanlığı denetçisi Seyit KOÇBERBER tarafından Sayıştay Uygulamaları ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU tarafından Etkili İletişim, Zaman ve Stres Yönetimi konuları ele alınmıştır.Seminer sonunda genel değerlendirme yapılarak katılımcıların görüş ve önerileri alınmış, sonrasında katılımcılara “Katılım Belgesi” dağıtılarak seminer tamamlanmıştır.