Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü Veri Envanteri Projesi (VEP), TAKK Dairesi Başkanlığında 21.10.2015 tarihinde yapılan eğitim toplantısıyla başlatılmıştır.

23.10.2015


DSİ Genel Müdürlüğü Veri Envanteri Projesi ile ilgili çalışmalar için, Makam tarafından pilot birim olarak Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol  Dairesi Başkanlığı belirlenmiş, ilgili Daire Başkanlığında 21.10.2015 tarihinde yapılan eğitim toplantısıyla ‘DSİ Genel Müdürlüğü Veri Envanteri Projesi’ başlatılmıştır.

 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı personeli tarafından verilen eğitimde; 

- Proje yaklaşımı ve planlama

- Veri keşfi ve veri tasnifi çalışmaları

- Veri yapı ve formatları, Kodlama/Sınıflama

- Verinin tanımlanması, standardının oluşturulması ve veri sözlüğü

- Verinin dönüştürülmesi, veri ambarının oluşturulması ve raporlama

konuları ele alınmıştır.

 

Kurum içi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının mümkün olabilmesi için idarenin sahip olduğu bilgilerin açık ve net olarak ortaya konabilmesi, kurumların birlikte çalışabilirliklerinin sağlanabilmesi için o hizmeti paylaşacak tüm unsurlar arasında, değişilen verilerin ne anlama geldiği üzerinde anlaşılması, kavramların, süreçlerin ve politikaların birbiriyle uyumunun sağlanması önem arz etmektedir.

Veri Envanteri Projesi; istatistik, raporlama ve karar destek çalışmaları için en önemli başlangıç noktasıdır. Proje ile veri varlığının tespiti, verinin tasnifi, sınıflandırılması, verinin tanımlanması (kimliklendirme), veriye erişim sağlanması hedeflenmektedir.  Proje;

a- Veri Envanteri ( Veri Sözlüğü) Oluşturulması

b- Veri Ambarının Oluşturulması

c- Raporlama ve Karar Destek Sistemleri

olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.

 

TAKK Dairesi Başkanlığında başlatılan Veri Envanter Projesi çalışmaları tamamlandıktan sonra diğer daire başkanlıklarımızda çalışmalara başlanacaktır.