Menüler

İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı 05-09 Ekim 2015 tarihlerinde Fethiye'de düzenlendi.

15.10.2015


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç  Değerlendirme Çalıştayı” 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın) Fethiye Eğitim Tesislerinde, Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Murat TERCANLIOĞLU ve DSİ  21. Bölge Müdürü Dr. Murat ALP’in de teşrifleri ile Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 94 personelin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.r

 

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU yaptığı açılış konuşmasında; seminerin kurumumuz için önemi ve üst yönetimin; İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme hususlarındaki beklentilerini dile getirmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Murat TERCANLIOĞLU konuşmasında; seminerin önemini vurgulayarak, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermiş ve emeği geçen personel ile tüm katılımcılara teşekkürlerini ifade etmiştir. DSİ  21. Bölge Müdürü Dr. Murat ALP ise Bölge Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

 

Beş gün süren çalıştay programında, ilk gün DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve 01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi Durum Analizi, Kurumsal Risk Yönetimi ve DSİ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi, Birim Risk Yönetim Eylem Planları, Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı konuları ele alınarak bugüne kadar yapılan çalışmalar katılımcılara aktarılmıştır.

 

Programın devamında, tüm katılımcıların katkı sunabileceği DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve DSİ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Kapsamında oluşturulan Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı üzerinden örnek çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 5 ayrı çalışma grubuna ayrılmış ve her bir grup uhdesine verilen DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 5 ana bileşenden (Kontrol Ortamı Standartları (KOS), Risk Değerlendirme Standartları (RDS), Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS), Bilgi ve İletişim Standartları (BİS), İzleme Standartları (İS)) birisi, Süreçler ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Risklerini değerlendirmişlerdir.

Gruplar tamamlamış olduğu çalışmaları sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşarak, tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin çalışmaya yansıtılması sağlanmıştır.

 

Programın sonunda genel değerlendirme yapılmış,  İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim sistemin DSİ kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi için gerekli çalışmalar ele alınmış ve  bu konuda  katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.

 

İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı tüm katılımcıların katkıları ile kuruluşumuza yaraşır, başarılı bir  şekilde tamamlanmıştır. Bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.