Menüler

Teşkilatımızda,Başbakanlık Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Çalışmaları Başlatıldı.

08.05.2015Başbakanlığın Bürokrasi Ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması İlkeleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilat birimlerimiz tarafından sunulan tüm hizmet ve işlemlerde, etkin, şeffaf bir yapı oluşturmak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla, Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk çalışma toplantısı Strateji Geliştirme Dairesi Başbakanlığı Toplantı salonunda 06.05.2015 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.

Daire Başkanlığımızın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalara Başbakanlık uzmanları ile Daire Başkanlıklarından birer Başkan Yardımcısı katılmışlardır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının;

Yönetim yapıları,

Sunmuş oldukları hizmetler,

Hizmetlerin sunumunda kullanılan belgeler,

Hizmetlerin sunulma süreleri ve yıllık işlem sayıları,

Hizmetler arasındaki süreç entegrasyonu ile

Vatandaş memnuniyeti ve tüm bu hizmetlere ilişkin mevzuat dayanaklarının tanımlandığı, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında çalışmalar sürdürülecektir.