Menüler

DSİ Üst Yönetim Eğitimi Semineri Antalya'da düzenlendi.

23.02.2015DSİ Üst Yönetim Eğitimi Semineri  05-08 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir. 


Daire Başkanımız Sayın Murat TERCANLIOĞLU 2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME 2015 YILI ÇALIŞMALARI başlıklı sunumunu seminerde Üst Yöneticilerle paylaşmışlardır. 

Bu kapsamda 2014 yılı bütçesi ile ilgili karşılaştırmalar, grafikler ve çeşitli değerlendirmelerle yıl içinde tamamlamış olduğumuz mevzuatla ilgili Performans Programı, Faaliyet Raporu, Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve Stratejik Plan gibi birçok konu yer almaktadır. Ayrıca 2015 yılına ait bütçe büyüklükleri ve yapılması öngörülen çalışmaların özeti sunumda paylaşılmıştır.