Menüler

İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Değerlendirme Çalıştayı Adana'da düzenlendi.

21.10.2014
    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Değerlendirme Çalıştayı ” 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Sami Kayahan Eğitim Tesislerinde, Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 92 personelin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

    Beş gün süren çalıştay programında, öncelikle DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve 01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi Durum Analizi ,Kurumsal Risk Yönetimi ve DSİ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi , Birim Risk Yönetim Eylem Planları ,Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planları konuları ele alınarak bugüne kadar yapılan çalışmalar katılımcılara aktarılmıştır.   

 
   Programın devamında, tüm katılımcıların katkı sunabileceği örnek bir risk çalışması değerlendirmeye alınarak DSİ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Kapsamında yer alan tabloların doldurulması bu örnek doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 6 ayrı çalışma grubuna ayrılmış ve her bir grup uhdesine verilen Genel Müdürlük Risklerine yönelik , riski ortaya çıkaran sebepler, riskin giderilmesi için öngörülen iyileştirme stratejileri ve iyileştirme stratejilerinin maliyetleri ile Risk Yönetim Eylem Planlarını oluşturmuşlardır.
     Çalışma grupları tamamlamış olduğu Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planlarını sunumlar halinde diğer katılımcılarla paylaşarak, tüm katılımcıların görüş ve önerileriyle eylem planlarının en iyi şekilde oluşturulması sağlanmıştır.

    Programın sonunda genel değerlendirme yapılmış ve  İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim sistemin DSİ kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi için gerekli çalışmalara ele alınmış ve  bu konuda  katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.


    İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Değerlendirme Çalıştayı tüm katılımcıların katkıları ile kuruluşumuza yaraşır, başarılı bir  şekilde tamamlanmıştır. Bu tür seminer ve çalıştay programlarının her yıl tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.