Menüler

“4C Statüsünde Çalışan Personelin İntibak ve Mesleki Eğitimi Semineri” Çorumda Gerçekleştirildi.

18.09.2014Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 08-12.09.2014 tarihleri arasında Çorumda düzenlenen “4C Statüsünde Çalışan Personelin İntibak ve Mesleki Eğitimi Semineri” kapsamında, Daire Başkanlığımızca 10-12.09.2014 tarihleri arasında 30 personele Strateji Geliştirme konularında Mesleki eğitim verildi.

Üç gün süren mesleki eğitim sürecinde; öncelikle Daire Başkanlığımızın görev yetki sorumlulukları, Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler ile DSİ 2015-2019 Stratejik Planı, Staratejik Plan - Performans Programı- Faaliyet Raporu ilişkisi, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi konuları ele alınmıştır.

Ayrıca, Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve Ön Mali Kontrol Süreci, Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Strateji Modülü Uygulamaları ve Raporlamaları, Yatırım Programı Hazırlama, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Nakit Talepleri ve Vergi Uygulamaları, DSİ Gelirleri, Muhasebe Biriminin Tanıtımı Vezne ve Teminat Mektubu İşlemleri, Banka Hesabı ve Vergi Beyanına İlişkin İşlemler, Maaş Ödemelerinde dikkat edilecek hususlar (yolluk,  hakediş v.b), Harcırah ödemelerinde Yapılan Hatalar, Emanetler, İcra Kesintileri, Sosyal Güvenlik İşlemleri, Muhasebe Birimleri Arası İşlemler, konuları ele alınmıştır.

Strateji Geliştirme konularında Mesleki Eğitim Semineri Programı tüm katılımcıların katkıları ile kuruluşumuza yaraşır, başarılı bir  şekilde tamamlanmıştır. Bu tür seminer programlarının tekrarlanmasının çok faydalı olacağı dilek ve temennileri, Katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.