Menüler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri ve DSİ Gelirleri Çalıştayı DSİ 14.Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Orhantepe Eğitim Tesislerinde Düzenlendi.

12.08.2014Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri” 12-16 Mayıs 2014, “ DSİ Gelirleri Çalıştayı” 13-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Orhantepe Eğitim Tesislerinde, Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 145 personelin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

 Seminerde Toplu Çekim

Beş gün süren seminer sürecinde; öncelikle Stratejik Yönetim (Stratejik Plan-Performans Programı ve Faaliyet Raporu ilişkisi), İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi konuları ile birlikte Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) kapsamında yeniden yapılandırılan Strateji Modülünde yürütülen çalışmalar ve raporlamaları ele alınmış,  katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı uzmanları tarafında Harcama Yönetim Sistemi(HYS) ve Taşınır Mal Yönetmeliği, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından Proje Döngüsü Yönetimi ve Kamu Yatırım Süreci, İzleme Değerlendirme, Sulama Sektöründe Yatırımların Değerlendirme Süreci, Hazine Müsteşarlığı uzmanları tarafından ise Nakit Yönetimi Uygulamaları ve Kamu Haznedarlığı Uygulamaları, konuları ele alınmıştır. 

 

Sayıştay Raporları (2012-2013), Mali Mevzuat ve Uygulama Örnekleri ile Ön Mali Kontrol Sürecinde Tespit Edilen Eksiklikler  seminer programı dahilinde ele alınan diğer konu başlıklarıdır.

Seminer programı devam ederken diğer bir salonda konusunda uzman 24 personelin katılımı ile “DSİ Gelirleri Çalıştayı” yapılmıştır. İki gün devam eden çalıştay sürecinde DSİ gelirlerinin takip ve tahsilinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Ayrıca sorunların çözümüne yönelik yeni mevzuat düzenlemesi gerekliliği ile mevcut vergi mevzuatı dahilinde gelirlerimizin, Kurumlar vergisi, KDV, Gelir ve Damga Vergisi, karşısındaki durumu ve Fatura kesilip kesilmeyeceği gibi konularda uygulama birliği sağlanmıştır. Taslak Çalıştay Sonuç Raporu Seminer katılımcılarına da açıklanmış ve tüm katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.