Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır.

16.06.2015DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Birim  Faaliyet Raporu yayımlanmış olup , SGDB Birim Faaliyet Raporuna "Mali Tablolar ve Özet Bilgiler" başlığından ulaşabilirsiniz.