Menüler

DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Yayımlandı

16.06.2015" DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi " 24.09.2014 tarihinde Makam Olur'u ile yayımlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ' ne  İç Kontrol Standartları başlığı altından ulaşabilirsiniz.