Menüler

2013 ve 2014 Yılı Taahhüt Evrakları Ve Ön Mali Kontrol Dosyalarına İlişkin Öneriler Yayımlanmıştır.

16.06.2015DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı' nca  2013 ve 2014 Yılı Taahhüt Evrakları Ve Ön Mali Kontrol Dosyalarına İlişkin Öneriler ve tespit edilen eksiklikler yayımlanmış olup , bu dosyalara İç Kontrol Standartları başlığından ulaşabilirsiniz.