Menüler
Haberler
Başkanlığımızın Vizyon ve Misyonu
Vizyon

Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi için Stratejik Yönetim anlayışı ile Kuruluşumuz vizyonunun gerçekleştirilmesinde etkin ve yol gösterici birim olmak.

Misyon

Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından biri olan kuruluşumuzun, Ülke kalkınmasında lokomotif olan yatırımlarında önceliklerin belirlenmesi; mali olan ve olmayan her konuda strateji geliştirerek, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda, kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak.


Daire Başkanlığı