Menüler
MİSYON

Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak.


VİZYON

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü kuruluş olmak.


TEMEL DEĞERLER

Etik ilkelere bağlılık, Teknik ve Bilimsellik, Rasyonellik, Duyarlılık, Sürdürülebilirlik, Şeffaflık, Kalite, KatılımcılıkDaire Başkanlığı