Menüler
MİSYON
Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak.
VİZYON
Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü kuruluş olmak.
TEMEL DEĞERLER
Etik ilkelere bağlılık, Teknik ve Bilimsellik, Rasyonellik, Duyarlılık, Sürdürülebilirlik, Şeffaflık, Kalite, Katılımcılık,DSİ Yeşili

Daire Başkanlığı